U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


De ontwikkelingen in de zorg vergen een andere wijze van consultancy. In onze adviespraktijk hanteren wij het volgende model. Het is gewenst de expertise op het gebied van zorginhoud, organisatieontwikkeling en ICT infrastructuur te integreren. We hebben dit vormgegeven in VmZadvies. In een eigen nieuw zorgbedrijf (platformvmz.nl) laten we zien hoe onze visie in de praktijk uitpakt.

Inrichting bedrijfsvoering
Wij richten voor organisaties een virtueel hoofdkantoor in en begeleiden organisaties in de transitie naar een virtueel hoofdkantoor op het gebied van organisatie-inrichting, zorginhoud en borging van kwaliteit en ICT infrastructuur. Wij hebben dit ook voor ons eigen bedrijf PlatformVmZ gedaan. 

Integrale benadering
Wij benaderen al onze opdrachten vanuit het samenbrengen van zorgvisie, organisatiemodellen, zorginhoud en mogelijkheden m.b.t. ICT ondersteuning. De klant krijgt dus een totaaloplossing aangeboden.

Inrichting hybride organisaties
Wij bieden oplossingen voor organisaties om vorm te geven aan de verhouding van vast/flexibel personeel. Hierdoor wordt uw organisatie flexibeler en zal er een verlaging van de kostprijs gerealiseerd worden.


BLOG: Ontmoeten als kern van zelforganisatie (Harry Woldendorp)

Gepost 2017/02/10

‘Voor managers en medewerkers betekent dit dat ze meer moeten doen dan gericht zijn op het optimaliseren van eigen verantwoordelijkheidsgebieden. Ze moeten ook bijdragen aan het optimaliseren van de totale toegevoegde waarde voor de organisatie’ (Ten have, 2011, 133)

In zijn algemeenheid beschouwen we complexiteit vaak als negatief: belemmerend voor de eigen doelrealisatie, beperkend voor de eigen mogelijkheden en soms zelfs bedreigend voor het (voort)bestaan van de eigen organisatie. In een complexer wordende wereld wordt het voor een controlerend systeem steeds moeilijker om de goede keuzes (de goede dingen goed doen) te maken. Centrale sturing en voorspelbaarheid zijn dan ook geen gelukkige termen voor een complexe omgeving. 

Lees de rest van deze post »

BLOG: Een platformfunctie voor flexibel en vaste formatie in de zorg (Harry Woldendorp)

Gepost 2017/01/19

Er is momenteel een discussie over zzp ‘ers die een negatieve lading kent.  De discussie over de toekomst van zzp ‘ers is sterk ideologisch geladen: dat betekent dat iemand vanuit zijn eigen normen en waarden en een gesloten wereldbeeld kijkt naar maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: mensen worden zzp ‘er omdat ze niet anders kunnen.

In onze visie kijken we heel anders naar ontwikkelingen in de zorg. We zien daar een aantal trends:

        • Professionals willen hun eigen vak veel meer centraal zien (geen tijd besteden aan administratieve handelingen)
        • Professionals willen collegiaal (horizontaal) samenwerken en kennen een eigen verantwoordelijkheid
        • Organisaties veranderen steeds meer in organiseren: hoe richt je je werk zo in dat de cliënt er maximaal van profiteert en wat voor ondersteuning en randvoorwaarden zijn dan nodig
        • Informatieverzameling ondersteunt het zorgproces
Lees de rest van deze post »