U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Opdrachten Organisatie-advies

 • Opdracht: Ontwikkeling samenwerkingsmodel VVT/ziekenhuis

Doel van de samenwerking is de ontwikkeling van oplossingsrichtingen op het gebied van doelmatige (acute) ouderenzorg (zorg en ondersteuning in de thuissituatie en bij geclusterde woonvormen: verzorging, verpleging, nachtzorg, medisch technisch handelen, palliatieve zorg), positie wijkverpleegkundige, ketenregie, verstevigen eerstelijnsvoorzieningen en een geriatrisch expertisecentrum (behandeling en dagbehandeling: specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en voedingsdeskundige proactieve zorgplanning). Gekozen is voor een aanpak om eerst de inhoudelijke samenwerking uit te werken en daarna de structuur in te vullen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een coöperatieve vorm.

 • Opdracht: Ontwikkeling samenwerkingsmodel gemeente, zorginstellingen, woningcorporaties, welzijn, huisartsen, senioren en huurders

Doel van de samenwerking is om binnen het huidige woon- en zorgaanbod beter te kunnen inspelen op de vraag en concrete nood van de burger. Hierbij wordt uitwerking gegeven aan de verbinding tussen  wonen zorg en welzijn, de verbinding tussen informele zorg, formele zorg en welzijn en de inrichting van vroegsignalering en crisisaanpak. Gekozen is voor de vorm van een platformoverleg.

 • Opdracht: Ontwikkeling frontoffice en backoffice sociaal domein

Opstelling van een businesscase.

 

Opdrachten Proces & ICT

 • GGZ Instelling Utrecht (10.000 cliënten ) Interne werkgroepleiding, data conversie, na implementatie ECD en administratieve software.
 • GGZ Instelling Utrecht (10.000 cliënten ) – Opzetten Data Ware House, optimalisatie administratieve en financiële processen.
 • VVT Instelling Gelderland (5.200 cliënten) – Realisatie operationele dashboards t.b.v. zelfsturende teams.
 • VVT Instelling Zuid Holland  (2.600 cliënten)- projectleiding – (technische) consultancy implementatie Elektronisch cliënten dossier.
 • VVT Instelling Noord Holland (3.000) – (technische) consultancy tijdens en na  implementatie ECD
 • VVT Instelling Noord Holland (3.000) – begeleiding en optimalisatie Introductie Zelfsturende teams
 • VVT Instelling Zeeland (2.000 cliënten) – (technische) consultancy implementatie Elektronisch cliënten dossier en administratieve software
 • VVT Instelling Zuid Holland (2.500 cliënten) projectleiding en consultancy implementatie ECD en administratief systeem

Opdrachten Zorginhoud

 • Docent Masterclass 'Vakbekwaam indiceren'