U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Masterclass ‘Inzicht en toepassing van het VSM (Viable SystemModel) als diagnostisch en veranderkundig model’

Gepost 2017/10/13

De partners van VmZadvies zorgen ook voor overdracht van hun expertise via o.a. het geven van een Masterclass. Een voorbeeld hiervan is de Masterclass voor gemeente Amsterdam: ‘Inzicht en toepassing van het VSM (Viable System Model) als diagnostisch en veranderkundig model’, april 2017  (Harry Woldendorp i.s.m. CCzorgadviseurs).

Het begrijpen en ontwerpen van systemen en het kennen van de systeemprincipes is een sleutelcompetentie voor huidige organisaties. Een belangrijke functie is de controlefunctie. Deze is niet zichtbaar maar de aanwezigheid (of afwezigheid) kan afgeleid worden van het gedrag van het systeem. Om een systeem onder controle te brengen heeft het controlesysteem evenveel variëteit nodig als het te controleren systeem zelf.

Cybernetica is de wetenschap van het structureren, controleren en reguleren van complexe systemen door middel van informatie en communicatie. Cybernetisch management gaat om zelforganisatie: organiseer een complex systeem zo dat het zichzelf kan organiseren. Het beheersen van variëteit wordt bepaald door de systeemstructuur: een systeem gedraagt zich zoals de structuur het mogelijk maakt zich te gedragen. Centraal staat effectief met elkaar omgaan met inzicht in ieders (systeem)positie.

Binnen het systeem is een logisch verschil tussen enerzijds operationele activiteiten en anderzijds activiteiten die de operatie mogelijk maken (meta-systeem). Binnen de complexiteit wordt op deze manier vormgegeven aan effectief handelen.

Systemen kunnen te maken hebben met disfunctionele patronen. Aan de hand van de vijf systeemonderdelen van het VSM worden (logische) disfunctionele patronen in beeld gebracht en aangegeven welke interventies binnen een gemeentelijk apparaat effectief zijn. Hierdoor is VmZadvies in staat binnen organisaties tot snelle en effectieve interventies te komen die verstoringen binnen interacties oplossen.

SIOO Studieweek Systemen: workshop VSM (samen met CC Zorgadviseurs), 28 augustus 2017 (partner: Harry Woldendorp)

Zelforganisatie is een kernbegrip in de systeemleer. Zelforganisatie heeft tot systeemdoel om de levensvatbaarheid van een systeem te vergroten: kern is om in control te zijn. Onze aanpak is gebaseerd op het Viable System Model (VSM) van Stafford Beer. Een levensvatbaar systeem bestaat uit verschillende systeemdelen en de daarbij behorende onderlinge interacties. Het VSM is door Fredmund Malik uitgewerkt in een meer analytisch model.