U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

BLOG: PlatformVmZ: Hoe combineer je ondernemerschap en zekerheid? (Harry Woldendorp)

Gepost 2017/02/23

De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft 7 februari het rapport ‘Voor de zekerheid'. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid’ uitgebracht.

Een aantal constateringen:

      • Flexibiliteit is zinvol als ze bij de aard van het werk past
      • Sommige vormen van flexibel werk pakken nadelig uit voor innovatief werkgedrag, scholing en consumptie

Ons platform maakt het mogelijk om goed om te gaan met deze constateringen. Echter bij zzp ‘ers speelt altijd de vraag of er voldoende werk is en dat leidt dan weer tot (mogelijke) financiële stress.

Flexibel werkenden worden onderscheiden in tijdelijke contracten, oproepkrachten, uitzendkrachten enerzijds en zzp ‘ers anderzijds. Voor de eerste groep zijn we bezig met de inrichting van Verbinden-met-Flex; voor zzp ‘ers hebben we het platform VmZ ingericht. In Nederland werkt inmiddels ongeveer een op de drie personen op basis van een flexibele arbeidsverbintenis. In 1996 was dat één op de vier.

De zogenaamde hybridisering van werk soms (soms flexibel, soms vast) wordt versterkt door internetplatforms (zoals de onze) en de digitale (deel) economie. Nederland loopt om meerdere redenen voorop met het zzp schap: ontslagrecht, culturele factoren, technologische ontwikkeling en de wijze hoe de Nederlandse arbeidsmarkt is ingericht.

Uit onderzoek blijkt dat flexwerk vooral nadelig is voor de leer- en ontwikkelmogelijkheden op het werk. Vandaar dat we via ons platform die mogelijkheden willen vergroten.

De WRR geeft aan dat de beste aanpak op organisatieniveau sociale innovatie is. Ondernemende werkenden (in welke arbeidsvorm dan ook) kunnen juist zorgen voor groei en kwaliteitsverbetering

Zorgorganisaties kunnen van de mogelijkheden van zzp ‘ers gebruik maken door meer samen te werken en op die manier gezamenlijk komen tot invulling van flexcapaciteit om op die manier de onzekerheid bij zzp ‘ers weg te nemen. Wij proberen dat door bijvoorbeeld voor reguliere zorginstellingen vormen van flexcapaciteit (bijv. nachtzorg) te organiseren.

Juist zzp ‘ers zouden gericht moeten zijn op investeringen in ondernemerschap en samenwerking in nieuwe vormen. Zelfstandigen zoeken elkaar op voor het sociale contact en de omzet; in samenwerkingsverbanden worden de (mogelijke) risico’s van zelfstandigheid enigszins afgedicht. Wij hebben gekozen om dienstverlening via een platform aan te bieden, waarbij de zzp ‘ers zelf hun onderlinge contacten regelen.