U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

BLOG: Een platformfunctie voor flexibel en vaste formatie in de zorg (Harry Woldendorp)

Gepost 2017/01/19

Er is momenteel een discussie over zzp ‘ers die een negatieve lading kent.  De discussie over de toekomst van zzp ‘ers is sterk ideologisch geladen: dat betekent dat iemand vanuit zijn eigen normen en waarden en een gesloten wereldbeeld kijkt naar maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: mensen worden zzp ‘er omdat ze niet anders kunnen.

In onze visie kijken we heel anders naar ontwikkelingen in de zorg. We zien daar een aantal trends:

        • Professionals willen hun eigen vak veel meer centraal zien (geen tijd besteden aan administratieve handelingen)
        • Professionals willen collegiaal (horizontaal) samenwerken en kennen een eigen verantwoordelijkheid
        • Organisaties veranderen steeds meer in organiseren: hoe richt je je werk zo in dat de cliënt er maximaal van profiteert en wat voor ondersteuning en randvoorwaarden zijn dan nodig
        • Informatieverzameling ondersteunt het zorgproces

Als je zo kijkt is het worden van zzp ‘er best logisch. Je hebt immers (vrijwel) altijd werk, je bent met je vak bezig en je ontwikkelt je op je eigen manier. Bij het horen van het woord ‘flexibilisering’ denken we vrijwel meteen aan het verdwijnen van vaste banen van mensen in loondienst en het opkomen van lossere arbeidsrelaties op basis van tijdelijke contracten of zelfstandigheid. Vanuit een ideologisch standpunt lijkt dat negatief; vanuit ons perspectief is dat een ontwikkeling binnen de samenleving.

Door de inrichting van een platform bieden wij een vorm van ‘organiseren’ die dezelfde randvoorwaarden biedt als een organisatie, maar die ruimte biedt om op een eigen manier vorm te geven aan zorgverlening. Het aardige is dat dit niet alleen voor zzp ‘ers geldt, maar ook voor de reguliere organisaties. De beweging naar zelfsturing is gericht op het bevorderen van ondernemend gedrag.  Van professionals wordt steeds meer verwacht m.b.t. de wensen van cliënten.

Het businessmodel van reguliere zorginstellingen is nu nog een vaste kern, met een flexibele schil. Wij zien een kentering naar een flexibele kern, met een vaste schil: tijdelijke arbeidsovereenkomsten, uitzenden, detachering, payroll tot de samenwerking met zzp ‘ers.

Werkprocessen worden steeds meer ‘web-based’. Dit vergroot enorm de mogelijkheden voor zzp ‘ers. Tot voor kort werden zzp ‘ers vooral ingeschakeld als er tijdelijk behoefte was aan flexcapaciteit.  De echte meerwaarde van een zzp ‘er zit echter niet zozeer in de flexinzet maar in het eigen ondernemerschap.

De zorgorganisatie van de toekomst zal het juist moeten hebben van het karakter van zzp’ers, hun motivatie, hun aanpassingsvermogen, hun normen en waarden en hun innovatief vermogen. Naast die flexibele kern, moet ook de vaste formatie ondernemend zijn. Ons platform faciliteert deze beweging.