U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

BLOG: Integrale zorg

Gepost 2017/09/18

Door Harry Woldendorp

 

Baan: 9Baan: 9

 

 

Het hebben van eigen regie en controle leidt tot een hogere veiligheidsbeleving. Persoonsgerichte en geïntegreerde zorg lijkt een manier om de kwaliteit te verbeteren en de kosten in de hand te houden. Integrale gezondheidszorg betreft het samenbrengen van preventie, zorg en welzijn om zo het behoud van het functioneren van de cliënt te faciliteren (Baan). Het gaat daarbij om een effectieve inrichting van zelfmanagementondersteuning, multidisciplinaire samenwerking, evidence based zorgverlening en klinische informatiesystemen.

 

 

 

 

Een belangrijke uitwerking hiervan is het triple aim model. Deze  systematiek is ontwikkeld  door het Institute for Healthcare Improvement:

  • Verbeteren van de ervaring van zorg: leveren van zorg die effectief, veilig en betrouwbaar is (voor iedere patiënt/cliënt altijd)
  • Verbeteren van de gezondheid van de bevolking op basis van contact met gemeenschappen en organisaties, met een focus op preventie en welbevinden en het managen van chronische ziektebeelden
  • Verlagen kosten per hoofd van de bevolking

De Triple Aim methodiek kent 5 ontwerpconcepten:

  • Richt je op individuen en families
  • Herontwerp van eerste lijn
  • Bevolking gezondheid management
  • Begrijpen en veranderen van kostendrijvers om groei van kosten (tussen en binnen systemen) te beperken
  • Creëren van nieuwe structuren en systemen om verandering tussen organisatie-eenheden te ontwerpen en in te voeren, het inrichten van kostencontrole platforms

De systeeminrichting is gebaseerd  op een combinatie van standaardisering en customization: zorg is gebaseerd op continue ‘healing’ relaties; customization vindt plaats op basis van behoeften en waarden van patiënten; patiënt is de bron van controle; kennis wordt gedeeld;  besluitvorming is evidence based; veiligheid is een eigenschap van het systeem; transparantie is noodzakelijk; er wordt pro-actief met behoeften omgegaan; verspilling wordt voortdurend verminderd; samenwerking tussen artsen is een prioriteit

Onze adviesaanpak is gebaseerd op een (integrale) verbinding tussen zorginhoud, organisatievorm en ICT infrastructuur. We denken dat zorg veel meer vanuit dit perspectief moet worden vormgegeven.  Wij zijn van mening dat de sturingsrol daarin heel belangrijk is: hoe houd ik greep op wat er om mij geen gebeurt. Vandaar dat we een eigen cliëntportaal hebben ontwikkeld die het zorgvragers mogelijk maakt te volgen (en te bepalen).

Caroline Baan heeft in haar oratie een model uitgewerkt welke interventies nodig zijn om te komen tot een kosteneffectieve aanpak:

Baan: 17Baan: 17Bloem heeft gepersonaliseerde zorg uitgewerkt:  al die aanbieders die mensen zoeken en gebruiken om iets aan hun gezondheid te doen. Het blijkt vaak een zoektocht. Hij pleit voor gepersonaliseerde zorg: de zorg draagt in de eigen beleving bij aan gezondheidswinst. Dat kan als de zorg transparant is: wat is eigenlijk de effectiviteit, kwaliteit en de kosten van zorg.   Wij geloven sterk in het faciliteren van eigen beslissingen: wat wil ik en hoe bereik ik dat? 

Mirella Minkman geeft in haar oratie aan dat integraliteit centraal moet staan: de mens dient beschouwd te worden vanuit een integrale blik en de zorg daarom heen wordt zo ingericht, bestuurd en bestuurd. Doel van integrale zorg is het realiseren van betere (ervaren) kwaliteit door zorg op maat. Integrale oplossingen vergt veel van interne – en externe samenwerking. 

 

Integrale zorg  is echter moeilijk om te realiseren voor een cliënt die te maken heeft met zelfstandige domeinen en gescheiden financieringen. Daarom is het nodig dat vanuit de verschillende domeinen de samenwerking wordt 

vormgegeven. Naarmate de casuïstiek duidelijker wordt, zullen maatwerk-arrangementen zich ontwikkelen naar generieke arrangementen binnen de betrokken drie domeinen.  Een model hiervoor heb ik eerder met Joost Hoekman ontwikkeld:

 

 

 

 

Vanwege de casuïstiekmethode, kan financiering van dit traject op basis van individuele cliënten plaatsvinden. Gemeenten kunnen zo budgetten voor ambulante zorg, welzijn en vrijwilligersinzet gebruiken om te komen tot een integrale oplossing voor de cliënt. De betrokken partijen kiezen voor een innovatief perspectief: anders gaan kijken, anders gaan denken en anders gaan doen. Daarbij gaan we ervan uit dat burgers, patiënten en professionals de experts zijn. 

Literatuur
Baan, C.  (2015).  Integrale gezondheidszorg. Meer dan de som der delen. Oratie, Universiteit Tilburg
Bloem, S. (2012). Gepersonaliseerde zorg. De juiste richting. Oratie, Nyenrode Business Universiteit
Hoekman, J. en H. Woldendorp. (2017). Integratie van formele zorg, welzijn en informele zorg. Innovatieve begeleiding in de WMO, Sociaal Bestek, februari/maart, ,14 - 17
Minkman, M.M.N. (2017). Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg. ’Verlangen naar integraliteit’.  Tilburg University:  Oratie