U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

BLOG: Waarom denk ik dat ik zelf niet kan innoveren?

Gepost 2017/08/23

Waarom denk ik dat ik zelf niet kan innoveren?

“Het evidente is niet evident. Zelfs niet wat totaal voor de hand lijkt te liggen. Juist dat niet’’ (Gray, 29).

Binnen organisaties wordt vaak gedacht dat innovatie apart georganiseerd moet worden. Dat is echter een miskenning van het feit dat we allemaal in staat zijn tot innoveren (soms op het werk; vaak thuis) hoe komt het dat individuen zich voegen in het stramien dat er een aparte R en D (innovatie) afdeling moet zijn?

De eigen ervaring van de werkelijkheid wordt helaas beperkt door de reikwijdte van je ervaringen: wat heb ik meegemaakt? Daarbij speelt dat hoe meer je je richt op één aspect van je ervaring, hoe minder oog je hebt voor al het andere. Als je dus eenmaal denkt dat je in je eigen organisatie innovatie moet uitbesteden ga je dat ook doen.

Dat kun je doorbreken doe met elkaar in gesprek te gaan: waarom vinden we dit eigenlijk? Als je gaat vertellen wat je hebt meegemaakt kunnen anderen reageren en kun je de werkelijkheid veranderen. Als je iemand je verhaal vertelt deel je een ervaring en geef je tegelijkertijd uitdrukkingen aan je eigen overtuigingen over die ervaring.

Het probleem van overtuigingen is namelijk dat het verleden niet altijd een goede voorspeller is voor de toekomst. Routines kunnen belemmerend zijn om een nieuw perspectief te hanteren. Ze zijn het meest gevaarlijk als we ons niet bewust zijn hoe ze onze waarneming bepalen. Binnen veel professionele organisaties zie je daarom een acceptatie van werkwijzen die niet bevorderend is voor de relatie professie en cliënt.

Google hanteert een aantal principes om tot innovatie te komen. Bijvoorbeeld: ideeën komen van overal en van iedereen; richt je op de gebruiker; wees niet bang ideeën in te brengen. Het aardige is dat professionals en cliënten die met elkaar praten eigenlijk altijd weten wat er moet gebeuren. Daar vindt innovatie dus per definitie plaats.

Gray: als je open kunt zijn over hoe verandering je persoonlijk raakt, heb je een grotere kans om je doelen te bereiken. Om de wereld te veranderen moet je bereid zijn jezelf te veranderen (163).

Het gaat steeds om het nemen van beslissingen. Welk besluit je ook neemt: het is aantoonbaar de enige die je maakt. Anders had je wel een ander besluit genomen. Hierover nadenkend scheelt dat weer teleurstellingen en weerstand tot de huidige werkelijkheid : je bent degene die je wilt zijn (Arden).

Als je naar patronen kijkt: in een voetbalwedstrijd wissel je regelmatig spelers: waarom doen organisaties dat niet met medewerkers? Waarom kies jezelf niet voor een andere benadering. Anders gezegd: ga niet het probleem te lijf, maar pak de oplossing aan. Of: ga nadenken over dingen die geen verbinding hebben met het probleem dat je probeert op te lossen (Von Oech).

 

Literatuur

Arden, P. (2006). Whatever you think, think the opposite. Penguin

Gray, D. (2017). De kracht van liminaal denken. Creëer de verandering die je wilt door je manier van denken te veranderen. Vakmedianet

Oech, R. von. (2001). Expect the unexpected (or you won’t find it). A creativity tool based on the ancient wisdom of Heraclitus. The Free Press

Wulfen, G. van. (2017). Innoveer jezelf. In 6 stappen innovatief in je werk. AnderZ